Tradycyjna, „statyczna” metoda wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów jest prosta i stosunkowo tania. Jednak jest to rozwiązanie połowiczne i przynoszące zazwyczaj tylko niewielką poprawę parametrów pracy układu.

Statyczna wymiana oleju polega na spuszczeniu oleju ze skrzyni korkiem (korkami) spustowym lub miską olejową ( przy braku korka spustowego), zdjęciu filtra oleju (o ile znajduje się pod miską olejową)  i odczekaniu pewnego czasu na swobodny wyciek oleju. Taka procedura nie zapewnia pełnej wymiany oleju zużytego na olej nowy. Zazwyczaj wymianie wówczas podlega maksymalnie 40% do 50% całkowitego stanu oleju w skrzyni biegów. Na przykładowym rysunku kolorem zielonym zaznaczono olej, który podlega wymianie. Kolorem czerwonym oznaczono stary olej, który nie zostanie zmieniony. W przypadku nadmiernego zużycia oleju, częściowa wymiana powoduje, że po uruchomieniu silnika, kiedy zacznie pracować pompa olejowa skrzyni nastąpi wymieszanie pozostałego starego oleju z olejem nowym, co w konsekwencji powoduje niewielką poprawę właściwości oleju.

ZOBACZ preparaty do profesjonalnego serwisowania automatycznej skrzyni biegów

Dynamiczna wymiana oleju pozwala na prawie całkowitą wymianę oleju zużytego na świeży olej. Profesjonalny serwis automatycznej skrzyni biegów powinien polegać na wypłukaniu całego układu z zanieczyszczeń za pomocą urządzenia, a następnie na przeprowadzeniu dynamicznej wymiany oleju. W ten sposób zapobiegamy przedwczesnemu zniszczeniu skrzyni.

Po podłączeniu urządzenia czyszczącego do wlewu oleju i powrotu oleju z chłodnicy, przeprowadzamy kolejno:

I etap – płukanie układu preparatem czyszczącym.
Do odpowiedniego zbiornika nalewamy preparat Automatic Transmision Cleaner oraz niewielką ilość oleju które wpompujemy “startowo” w układ, ustawiamy dźwignie urządzenia w odpowiednim położeniu i uruchamiamy silnik samochodu. Następnie powoli załączamy wszystkie położenia dźwigni zmiany biegów (np. P-R-N-D-3-2-1, 2-3-D-N-R-P).
NASTĘPNA STRONA...

Zostaw Komentarz