Statyczna czy dynamiczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów?

Tradycyjna, „statyczna” metoda wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów jest prosta i stosunkowo tania.

Jednak jest to rozwiązanie połowiczne i przynoszące zazwyczaj tylko niewielką poprawę parametrów pracy układu.

Statyczna wymiana oleju polega na spuszczeniu oleju ze skrzyni korkiem (korkami) spustowym lub miską olejową ( przy braku korka spustowego), zdjęciu filtra oleju (o ile znajduje się pod miską olejową)  i odczekaniu pewnego czasu na swobodny wyciek oleju.

Taka procedura nie zapewnia pełnej wymiany oleju zużytego na olej nowy. Zazwyczaj wymianie wówczas podlega maksymalnie 40% do 50% całkowitego stanu oleju w skrzyni biegów. Na przykładowym rysunku kolorem zielonym zaznaczono olej, który podlega wymianie. Kolorem czerwonym oznaczono stary olej, który nie zostanie zmieniony.

W przypadku nadmiernego zużycia oleju, częściowa wymiana powoduje, że po uruchomieniu silnika, kiedy zacznie pracować pompa olejowa skrzyni nastąpi wymieszanie pozostałego starego oleju z olejem nowym, co w konsekwencji powoduje niewielką poprawę właściwości oleju.

Dynamiczna wymiana oleju pozwala na prawie całkowitą wymianę oleju zużytego na świeży olej. Profesjonalny serwis automatycznej skrzyni biegów powinien polegać na wypłukaniu całego układu z zanieczyszczeń za pomocą urządzenia, a następnie na przeprowadzeniu dynamicznej wymiany oleju. W ten sposób zapobiegamy przedwczesnemu zniszczeniu skrzyni.

Po podłączeniu urządzenia czyszczącego do wlewu oleju i powrotu oleju z chłodnicy, przeprowadzamy kolejno:

  • I etap – płukanie układu preparatem czyszczącym.

Do odpowiedniego zbiornika nalewamy preparat Automatic Transmision Cleaner oraz niewielką ilość oleju które wpompujemy „startowo” w układ, ustawiamy dźwignie urządzenia w odpowiednim położeniu i uruchamiamy silnik samochodu. Następnie powoli załączamy wszystkie położenia dźwigni zmiany biegów (np. P-R-N-D-3-2-1, 2-3-D-N-R-P).

NASTĘPNA STRONA...